Ardbeg verdedigt eer

Translated (with permission) by Leg before Wicket. Original title ‘Ardbeg defends its honour’ by editor Michael Donnelly for Ileach, the Independent Newspaper for Islay & Jura on 9 May 2020.
2019-05-15 17_17_20-46_13 ILeach 2019.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Eind 2018 probeert Norbert Rom uit Lichtenstein een merknaam te registreren. De naam, Arlberg Whisky, was voor Glenmorangie -de moedermaatschappij van Islay’s Ardbeg distillery – aanleiding om in beroep te gaan.

downloadGlenmorangie argumenteerde dat de naam ‘Arlberg’ teveel leek op ‘Ardbeg’ en dat er gerede aanleiding was voor ‘verwarring’ in die zin dat de klant beide merken door elkaar zou kunnen halen. Ardbeg’s advocaten brachten naar voren dat deze verwarring de reputatie van Ardbeg zou kunnen schaden.
In een uitspraak van 24 februari j.l. door de EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) was te lezen dat de namen van beide producten ‘in hoge mate hetzelfde klinken’ en ‘visueel bovengemiddeld op elkaar lijken’. Tot de slotsom komend dat verwarring voor de hand lag en dat een willekeurige klant Ardbeg aan zou kunnen zien als een bijmerk van Arlberg, wees de EUIPO de aanvraag van Norbert Rom af.
Arlberg vs Ardbeg
Een woordvoerder van Ardbeg vertelde aan de Ileach dat ze trots zijn op hun merken en dat het belangrijk is dat “onze handelsrechten worden beschermd”. Ardbeg voegt daaraan toe dat ze een beroemd whiskymerk zijn, daterend uit 1815. “Door de jaren is de naam een begrip geworden in Europa en ver daarbuiten en daarmee hebben we veel goodwill gekweekt”. In dit specifieke geval is Ardbeg opgestaan om “onze stem te laten horen omdat de klant misleid kan worden vanwege een naam en merk dat zeer veel lijkt op de van ons en gebruikt wordt door derden”, voegt de woordvoerder er aan toe. “We zijn zeer verheugd met de uitspraak”.