Over ons prachtige turf en moeras

De Islay Natural History Trust (INHT) mag het Islay and Jura Community Peatland Project gaan uitrollen om de waardering van het turflandschap in het kader van CANN (https://thecannproject.org/learn/peat-bogs-wetlands ) een nieuwe boost te geven.

This article has been translated by Leg before Wicket by kind permission of Ileach editor Brian Palmer; Issue 48_09  

Tekst: Fiona MacGillivray

We hebben als INHT met het CANN project samengewerkt om vogels en vlinders in kaart te brengen in sommige delen van het turflandschap. Door training en met financiële hulp hebben zij in speciaal beschermde gebieden, de zogenaamde SAC sites (Special Area of Conservation), reeds de woekering van rododendrons tegen gegaan om zo het natuurlijke evenwicht  te herstellen in deze gevoelige habitat

Langholm – a landscape of hope | Walkhighlands

We vinden het mooi dat we door de INHT met de eilandgemeenschap kunnen werken en we vinden dat het perfect past in ons eigen programma. Het werk dat we leveren in de vorm van verschillende activiteiten moet natuurlijk betaald kunnen worden en tevens moeten we ons aan het contract kunnen houden.

In dit contract zit ook een fotografie- en poëziecompetitie (hierover later in het jaar meer), een Facebook pagina met informatie en links naar leefgebieden en milieu-aspecten. Ook zal de impact die de  sociale- en culturele nalatenschap van het turflandschap op ons heeft duidelijk worden via beide competities.

Onze project manager Fiona Cameron heeft een zee van informatie en links over leefgebieden en mossen voorbereid. Daarnaast zijn er links naar de literaire en sociale kant van turf door de jaren heen. https://www.facebook.com/groups/1089529744853218  

Ongeveer 60% van Islay is bedekt met turf (waarschijnlijk is het percentage op Jura hoger). Dit is ontstaan tijdens de afgelopen 10.000 jaar, na de laatste ijstijd. De waarde en het belang hiervan voor ons eiland wordt de afgelopen honderden jaren al onderkend. Turf heeft onze huizen verwarmd, maakte dat we konden koken, gaven smaak aan onze whisky en zorgden voor een unieke leefomgeving voor vele soorten planten en dieren. Er is over turf geschreven en gezongen en daardoor heeft het al eeuwen voor velen erg veel betekend.

Peat takes millennia to generate, and bogs store 10 times more carbon than  forests — using it in gardening is madness - Country Life
a peat bog (turf moeras)

Zelfs wanneer je het gevoel hebt dat je helemaal niets hebt met het turflandschap om je heen, dan wordt het langzamerhand toch duidelijk dat het landschap een sleutelrol speelt in de strijd tegen klimaatverandering.  Of dat je er nu op werkt, of omdat  je ervan houdt om erdoor te wandelen, of dat je op zoek bent naar speciale dieren en planten die erop leven en groeien, of dat je van de warmte houdt die het brengt, of omdat je gewoon over dit landschap heen wil kijken en van de vergezichten wil genieten, we hopen in ieder geval dat je komend jaar geïnspireerd zult raken om mee te doen met onze activiteiten. Laat ons ook weten wat dit turflandschap voor jou betekent.   

Dit turfland project is echt bedoeld voor de plaatselijke bevolking, dus het succes hangt af van jullie betrokkenheid. We bieden wandelingen aan, activiteiten voor de jeugd, trainingen in het herkennen van soorten en schoolprojecten over het turflandschap. Daarbij kunnen we ons aanpassen aan de geldende COVID maatregelen en de activiteiten aanpassen waar nodig.   

Het afgelopen jaar zijn de beperkingen die ons opgelegd zijn door de pandemie er de oorzaak van dat veel activiteiten afgeblazen moesten worden. Dit geldt ook voor de INHT. We mochten onze deuren niet openzetten voor bezoekers en onze vaste wandelingen en spreekbeurten moesten drastisch aangepast worden.

Door ons turfland project en het opnieuw overdenken hoe we een en ander vorm gaan geven, denken we dat we aardig wat kunnen realiseren als het gaat om het betrekken van mensen bij de natuur op Islay in 2021. Natuurlijk hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten. We hebben veel positieve reacties gehad op onze Facebook pagina. Ook hebben we  mensen geënquêteerd en ook ons centrum opgeknapt en de informatievoorziening samen met The Botanist Foundation verbeterd. We willen echt meer buitenactiviteiten organiseren komend seizoen. Het centrum willen we zo gauw de situatie het toelaat weer openen zodat we middels het turfland project mensen weer kunnen helpen om de prachtige natuur van onze eilanden beter te begrijpen.     

We gaan Zoom gesprekken organiseren – helaas zonder tea en ginger cake – om ook onze leden en andere mensen van buiten Islay te betrekken.  

De eerste van deze Zoom Talks zal op 15 februari zijn om 19:00 uur (Engels tijd) met een bezoek aan Colonsay, waar Dave Webster ons alles zal vertellen hoe het landschap geologisch is gevormd. Email de Trust om een link te verkrijgen naar de Zoom Talk om mee te doen met inht@btconnect.com of boek gewoon via Eventbright https://www.eventbrite. co.uk/e/140755466389