For peat’s sake! Part 2

Het IPCC rapport van de Verenigde Naties dat onlangs werd gepresenteerd, heeft de wereld nog eens gewezen op de urgentie van wereldwijd klimaatherstel. De herstelwerkzaamheden aan de turfgronden op Islay zijn in volle gang. Een financiële injectie van drankengrootgrutter Diageo aan de RSPB werd met beide handen aangenomen. Editor Brian Palmer vervolgt zijn verhaal in de Ileach. Nu deel 2

This new item was translated by Leg before Wicket with kind permission of Brian Palmer, editor of the Ileach. Issue 48_20 / 17 juli 2021

Investering

In 2016 heeft Diageo de RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) ondersteunt met een investering van 60.000 Britse ponden om een project van 280 hectare turfgronden op Islay te herstellen. RSPB’s David Wood: De donatie van Diageo is gebruikt om projecten te ondersteunen die ten doel hebben turfgronden van de RSPB te herstellen bij The Oa en Loch Gruinart. Terreinen op The OA (Glen Astle) en Loch Gruinart (Strath Mòr) zijn reeds aangepakt. Het werk houdt onder andere in het plannen van de herstelwerkzaamheden, het eigenlijke fysieke werk en het monitoren van de werkzaamheden achteraf. In het verleden zouden deze gronden drooggelegd zijn om er vee op te laten grazen en andere delen zouden gebruikt worden voor het steken van turf door de plaatselijke bevolking.  

Nieuwe habitat

Het aanleggen van sluizen en dammen verhoogt het waterpeil zodat deze gebieden van droge, CO2-rijke turfgronden veranderen in nattere, koolstofarmere, veenmosgronden. Andere tastbare resultaten van dit type werk zijn het verhogen van de waterkwaliteit, het voorkomen van overstromingen en het stimuleren van de habitat van dieren die levensvatbaar zijn op deze laatstgenoemde gronden, zoals de numenius (familie van de snip en de strandloper) en het veenhooibeestje. In het licht van het wereldwijde ecosysteem moet iedere herstelpoging van elk stukje turfgrond verwelkomd worden. De huidige financiële vrijgevigheid van Diageo wordt juist gebruikt voor die turfgronden die niet gebruikt worden als leveranciers voor thuiskachels en distilleerderijen.

County Westmeath, Ireland

Maar, ook al zouden de turfafgravingen door Diageo bij Castlehill veel groter zijn dan andere turfgronden op Islay, ze steken schril af bij de afgravingen in County Westmeath in het zuiden van Ierland. Hier rijden tractoren en bulldozers in kolonne af en aan om de aanwezige turf af te graven. 

Friends of the Irish Environment

Morag Garden

Maar als het voorgestelde verbod op turfcompost (zie de eerdergenoemde 90% die de tuinbouwsector omzet) om ecologische redenen ingevoerd wordt, moeten we dan wel doorgaan met het gebruik van turf  op welke commerciële basis dan ook?  De Ileach heeft contact opgenomen met de Scottish Whisky Association (SWA) met de vraag of zij  de duurzaamheid van het turfgebruik door de industrie nog steeds in beeld hebben.

“De Schotse whiskyindustrie weet dat ze de plicht heeft om turfgronden te beschermen als een van Schotland’s natuurlijke bronnen. We schatten in dat Schotse whisky verantwoordelijk is voor ongeveer 0,1% van het turfgebruik in Schotland; een erg klein percentage voor een handjevol gronden. En dat alleen om de gerst die typische rooksmaak mee te geven tijdens het moutproces”, zegt Morag Garden, directeur Duurzaamheid en Innovatie bij de SWA.

Head and shoulders photo of Morag Gardner with a backdrop showing stages in whisky production
Morag Garden (SWA) Photo: thehub.scot

Turf Actie Plan

“Producenten die dit type Scotch – met het gebruik van turf tijdens het mouten – maken, voelen zich gecommitteerd aan de industrie brede voornemens om  duurzame turf te gebruiken ook als onderdeel van het SWA’s Strategie van Duurzaamheid. Dit ook gegeven de belangrijke rol bij de opslag van natuurlijke koolstof. De SWA en onze leden werken samen met veel belanghebbenden om onderzoek op te zetten en uit te voeren aangaande turf en het herstellen van turfgronden. Later dit jaar zullen we ons Turf Actie Plan presenteren als onderdeel van dat werk. Dit alles zal de industrie verder helpen om ‘De toevoeging van smaakstoffen of verbindingen die streven naar nabootsing van smaken die geturfde mout aan whisky geeft, niet toe te staan onder de huidige richtlijnen’. Wij willen ons hardmaken om turf op een verantwoordelijke manier af te graven en willen tevens een actieve rol spelen in het onderhouden en herstellen van Schotland’s turfgronden in ieder geval tot aan het jaar 2035”.  

CO2 emissie

Turfgronden over de hele wereld zoals in Wit-Rusland, Canada, Finland, Maleisië, Noorwegen, Rusland, Zweden en de VS, bevatten meer dan twee keer de hoeveelheid koolstof die opgeslagen is in bossen over de gehele wereld. Dit ondanks het feit dat ze maar 3% van het totale aardoppervlak beslaan. Als turf wordt afgegraven uit de turfmoerassen voor compost of brandstof, komt er koolstof vrij in de atmosfeer dat weer bijdraagt aan ons klimaatprobleem. De Schotse regering heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2045 een net-zero uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd te hebben. In dit licht is het natuurlijk logisch dat de koolstof die opgeslagen ligt in de vele turfmoerassen veel minder aangesproken moet worden. 

Fenolen in de hoofdrol

Maar, om even terug te komen op het begin van ons verhaal, een van de unieke selling points van de Islay malts is hun geturfdheid die verkregen wordt door het drogen van de gerst middels turfrook, of in een kiln of op grotere schaal door Diageo’s Port Ellen Maltings. En, zoals Andrew Jefford al schreef: ‘Turf moet verbrand worden om de fenolen los te maken’. Dus wat betekent dit voor de distilleerderijen op Islay? Is het verbod op winnen en het verbranden van turf voor hen al een toekomst die ze incalculeren? Is er iets dat de noodzakelijke fenolen zou kunnen vervangen zonder het gebruik van turf? Volgens de SWA zeggen de richtlijnen van de huidige Scotch whisky productie dat Scotch enkel gemaakt kan worden van drie produkten: graan, water en gist. De toevoeging van welke smaakstoffen of verbindingen dan ook, die zouden proberen de smaken te kopiëren die geturfde mout aan whisky geeft, is illegaal onder de huidige richtlijnen.   

Focus op herstel

“Wij denken dat er een meer rendabele focus moet zijn op het herstel en op het verantwoordelijk omgaan met het gebruik van turf; een gedachte waar de industrie trouwens helemaal in meegaat”. Terwijl zowel de Schotse als de Britse regering het belangrijk vindt om haar ecologisch bewustzijn te etaleren en doelen stellen om de uitstoot van koolstof te minimaliseren, zal zij dan ook bereid zijn om een financiële terugslag te incasseren daar waar het gaat om de inkomsten vanuit de Scotch malt whisky industrie?

De tijd zal het leren.