Robert Burns werd afgeraden in het Schots te schrijven

Alle Burns vieringen rondom de geboortedag (25 januari) van de Schotse dichter Robert Burns zijn gaan digitaal gegaan, verplaatst naar zijn sterfdag (21 juli) of afgelast. Toch komen er jaarlijks rondom de Burns Suppers nieuwtjes over de ploughman poet boven tafel. Ditmaal meldt Caroline Davies zich, correspondent van The Guardian.

Auld Lang Syne

Robert Burns werd in een brief verteld dat hij met het gebruiken van de Schotse taal zijn Londense lezers van zich zou vervreemden. Dit is in een project van de University of Glasgow aan het licht gekomen. Schotland’s geliefde zoon en nationale troubadour Robert Burns heeft geijverd om, meer dan welke andere dichter ook, de 18e eeuwse Schotse taal tot over de landgrenzen bekend te maken met zijn nieuwjaarsklassieker Auld Lang Syne en zijn andere beroemde werken.

Vertaald door Leg Before Wicket. Alle credits voor dit verhaal gaan naar Caroline Davies, correspondent van The Guardian. 

Dr john Moore

Zijn teksten, zoals ‘we twa hae run about the braes/and pou’d the gowans fine[i] , zijn misschien voor velen onbegrijpelijk, maar de faam en invloed van een man wiens verjaardag op 25 januari jaarlijks gevierd wordt, blijft al meer dan twee eeuwen onze aandacht vragen.  Er wordt verteld dat de versregels uit To a Mouse ‘the best laid schemes o’ Mice an’ Men/ Gang aft-agley’[ii] , John Steinbeck inspireerde om zijn klassieke novelle Of Mice and Men (1937) te schrijven. Toch werd Burns geadviseerd om niet in het Schots te schrijven. Volgens nieuwe onderzoek zou dit zijn reikwijdte hebben beperkt. Dr John Moore, een Schotse arts en schrijver, schreef met regelmaat brieven aan Burns met de waarschuwing dat geïnteresseerde lezers uit Londen af zouden haken. Robert Burns nam het advies niet aan en de rest is geschiedenis.

Centre for Robert Burns Studies

Onderzoekers van het Centrum voor Robert Burns Studies aan de Universiteit van Glasgow bestudeerden 800 brieven geschreven door Burns en 300 tot 400 brieven van zijn vrienden en bewonderaars. ‘In het onderzoek zijn we dichter bij de mens Burns gekomen dan op welke andere manier dan ook: zijn brieven onthullen zijn overwinningen, mislukkingen, twijfels, angsten en vreugde’’, vertelt hoofddocent Schotse literatuur Dr Rhona Brown. ‘Twee van Burns relaties springen eruit, Dr John Moore en Mrs Francis Dunlop, een Schotse landeigenaar, juist omdat we de correspondentie van beide zijde hebben. Wat erg interessant is, is dat van begin af aan Moore Burns adviseerde om niet in het Schots te schrijven. Hij wees Burns erop om enige voorzichtigheid in acht te nemen omdat zijn Londense lezerspubliek de Schotse taal niet zou begrijpen. Daarbij adviseerde Dunlop hem op haar beurt om politieke onderwerpen te mijden’. Maar Burns hield voet bij stuk, sloeg deze adviezen in de wind en ging door op het ingeslagen pad. Ik denk dat de geschiedenis heeft bewezen dat hij gelijk heeft gehad.

Beeld van Robert Burns in Aberfeldy (Internet)

.

Gedicht van de week (week 3 2022): O, Wert Thou In The Cauld Blast (robertburnsfederation.com)

Collected Works

De correspondentie zal uitgegeven worden als onderdeel van de nieuwe ‘Collected Works of Robert Burns’ door Oxford University Press. Een mede-onderzoeker aan het Centrum voor Robert Burns Studies, Dr Craig Lamont, zegt: ‘Burns schreef Dr John Moore een lange en oprechte brief waarin hij gedetailleerd verslag doet van zijn jeugdjaren en zijn verdere leven tot 1787. Dit schrijven wordt nu gezien als Burns’ autobiografische brief. Als antwoord op deze brief vraagt Moore aan Burns om voortaan ‘het hele verhaal over meerdere brieven te verdelen zodat ze minder zwaar zijn. Nu kosten ze mij telkens six and eight pence.

Burns info

Het team presenteerde hun videoproject ‘Editing the Letters of Robert Burns’ op 17 januari 2022 om 10:00 uur.

Editing the Letters of Robert Burns

[i] LBW: wij renden samen over de heuvels/ en plukten de wilde madeliefjes.

[ii] ‘[…] de beste plannen, ik zeg ‘t met verdriet, van muis of mens, bereiken meest hun doelen niet.’ Uit: Aan een Muis; toen ik haar nest omploegde (november 1785). Robert Burns, Gedichten; Een keuze uit zijn werk, vertaald en ingeleid door M.J.M. de Haan. Uitgave: B.V. Maatschappij “DE NIEUWE HAAGSCHE”, Den Haag 1996.