Pak de echte Fèis Ìle spirit

Het culturele festival Fèis Ìle op Islay zal dit jaar plaatsvinden van 27 mei tot en met 4 juni. Het festival blijft zich ontwikkelen.

Voortbouwend op de start van het ‘Founders of the Fèis’ project tijdens het virtuele festival in 2021, zal Fèis Ìle samen optrekken met Ionad Chaluim Chille Ìle (ICCI) om inhoud te geven aan het ‘History of Fèis Ìle’ project. Het project omvat naast een documentaire ook een tentoonstelling die in het Gaelic Centre te zien zal zijn en ook na de Fèis Ìle nog doorloopt.

Bezoekers van het Fèis Ìle en ICCI kunnen er de vitrines bekijken, de documentaire zien, peinzen over oude foto’s van het festival en inzicht krijgen in de geschiedenis van het Fèis en de veranderingen van de afgelopen jaren. ‘Als organisatoren, Fèis Ìle en ICCI, zouden we iedereen willen vragen om zich te melden wanneer men oude foto’s of spulletjes van vorige festivals heeft. Het afgelopen jaar hebben we hier een prima start mee gemaakt, maar we weten dat er veel meer is aan verhalen en herinneringen die de moeite waard zijn om verteld te worden.

‘We weten dat mensen fantastische herinneringen hebben aan eerdere festivals, met name aan de plaatselijke festiviteiten en de cohesie die er vroeger was. Het zijn juist die momenten die we vast willen leggen en ook vast willen houden omdat ze zoveel vertellen over de geschiedenis van ons eiland’, zegt Lynn Rennie van het ICCI. ‘De actuelere geschiedenis van het Fèis loopt parallel met de opkomst van de whisky op Islay. Was het festival jaren geleden meer een feest voor de locale gemeenschappen, langzamerhand is het steeds meer uitgegroeid tot een festival waar whisky centraal staat waardoor we ook de bezoekersaantallen hebben zien toenemen’.

Voorzitter van het Fèis Ìle (Fèis Ìle Chair), Florence Grey vindt het belangrijk te benadrukken dat ‘we weten waar we vandaan komen om op die manier de geschiedenis van het eiland vast te leggen ook voor komende generaties. Plaatselijke festiviteiten moeten als het aan ons ligt weer terugkomen en de sfeer die dit meebracht. De huidige festivals zullen inderdaad verschillen met die van de vroege tachtiger jaren.

Vertaald door Leg Before Wicket met toestemming van redacteur Brian Palmer van de Ileach. Uitgave 49-10, 26 februari 2022. Oorspronkelijke titel: 'Help capture the Fèis Ìle spirit'. Dit bericht is geschreven onder regie van zowel Ionad Chaluim Chille Ìle medewerkers als het Fèis Ìle comité.
Wanneer je een bijdrage wilt leveren of je wilt meewerken aan opnames voor het festival, stuur dan een email naar islaygaeliccentre@gmail.com of bel naar 01496 810818 (vanuit Nederland 0044 1496 810818) en vraag naar Lynn of Danni.

Luister vooral ook naar de WhiskyCast podcast van Mark Gillespie.