Tag Archives: Diageo

For peat’s sake! Part 2

Het IPCC rapport van de Verenigde Naties dat onlangs werd gepresenteerd, heeft de wereld nog eens gewezen op de urgentie van wereldwijd klimaatherstel. De herstelwerkzaamheden aan de turfgronden op Islay zijn in volle gang. Een financiële injectie van drankengrootgrutter Diageo aan de RSPB werd met beide handen aangenomen. Editor Brian Palmer vervolgt zijn verhaal in de Ileach. Nu deel 2

Continue reading For peat’s sake! Part 2

For peat’s sake ! Part 1

Waar het rapport van The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) even op zich liet wachten, is op vele plaatsen in de wereld het besef al lang doorgedrongen dat er resolute stappen gezet moesten worden. Grote spelers als Diageo proberen nu ook een handelingsperspectief te bieden door na te denken over wat te doen met de vele turfgronden die dragers zijn van grote hoeveelheden koolstof. Brian Palmer, editor van de Ileach ziet het gebeuren…

Voor hoe lang typisch Islay?
Continue reading For peat’s sake ! Part 1