Tag Archives: SWA

For peat’s sake! Part 2

Het IPCC rapport van de Verenigde Naties dat onlangs werd gepresenteerd, heeft de wereld nog eens gewezen op de urgentie van wereldwijd klimaatherstel. De herstelwerkzaamheden aan de turfgronden op Islay zijn in volle gang. Een financiële injectie van drankengrootgrutter Diageo aan de RSPB werd met beide handen aangenomen. Editor Brian Palmer vervolgt zijn verhaal in de Ileach. Nu deel 2

Continue reading For peat’s sake! Part 2